Miljöpåverkan från svensk konsumtion: Nya indikatorer för uppföljning

Steinbach, N., Palm, V., Cederberg, C., Finnveden, G., Persson, L., Persson, M., Berglund, M., Björk, I., Faure, E. och Trimmer, C. (2018). Miljöpåverkan från svensk konsumtion: Nya indikatorer för uppföljning. Slutrapport för forskningsprojektet PRINCE. Rapport 6842. Naturvårdsverket, Stockholm. ISBN: 978-91-620-6842-4

The final report of the PRINCE project to the Swedish Environmental Protection Agency.

Overview

Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet PRINCE, som har ämnat utveckla innovativa indikatorer för svensk konsumtions miljöpåverkan.

Rapporten fokuserar på utveckling av en innovativ hybridmodell som lätt kan användas och uppdateras för regelbunden uppföljning av svenska miljöpolitiska mål – i synnerhet Generationsmålet, som menar att miljöförbättringar i Sverige inte borde genomföras med miljö- och hälsoproblem utomlands som följd.

Modellen sammankopplar Sveriges miljömässiga och ekonomiska rapporteringar med Exiobase 3, en multiregional input-output-modell. Detta för att kunna representera både nationella och internationella försörjningskedjor och beräkna utsläpp och naturresursanvändningen som uppstår i olika delar av världen som ett resultat av svensk konsumtion.

Rapporten fokuserar också på studier inom PRINCE beträffande indikatorer för de sammanräknade effekterna av farliga kemiska produkter; de huvudsakliga länderna och produktgrupperna för Sveriges konsumtionspåverkan; samt angående nya indikatorer för effekter av livsmedelsproduktionen.

Vissa kortare delar av rapporten introducerar också en rad mindre studier inom projektet som handlar om att utveckla nya eller förbättrade indikatorer för en rad miljöbelastningar. Rapporten innehåller en sammanfattning på engelska.