Vem bär miljöansvaret för Sveriges höga levnadsstandard?

Hur kan vi hålla reda på det ekologiska fotavtrycket av Sveriges konsumtion?

 

 

Det nya PRINCE-projektet syftar till att utveckla en validerad och repeterbar metod för att övervaka miljöeffekter av den svenska konsumtionen, både inom och utanför Sveriges gränser, med de senaste vetenskapliga rönen inom modellering och statistisk.

Läs mer
  • PRINCE partners
  • Forskningsanslag administrerat av

Timeline

Blog: Challenges of measuring the food consumption footprint, by Christel Cederberg

Februari 12, 2016

Christel Cederberg of Chalmers reflects on the importance, and challenges, of monitoring the diverse environmental pressures related to food…

Read more

PRINCE in print: First steps towards a national chemical footprint

Mars 10, 2015

A new paper proposes a way of using data on point-source emissions in constructing hazardous chemical footprint indicators.

Read more

PRINCE begins

Januari 27, 2015
Read more